Vytisknout

svozil

Vážení přátelé,

je mi velkou ctí a potěšením Vás pozvat na dvanácté setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2019, které proběhne ve dnech 28. – 30. 8. na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Věřím, že podobně jako v minulých letech, bude toto setkání příležitostí pro navázání osobních přátelství, předání profesních zkušeností i rozšíření odborných obzorů.

Připravovaný program reflektuje nejnovější trendy v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových pohybových aktivit, včetně problematických témat týkajících se inkluze ve školní tělesné výchově, měnící se motivace k pohybovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající pohybové gramotnosti nastupující generace.

Na setkání s Vámi se těší
Michal Šafář, děkan FTK UP Olomouc

 

Akce se koná za podpory Statutárního města Olomouce.
Logo olomouc