Vytisknout

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 990 Kč (přihlášení do konce června), 1.190,- (přihlášení od července).
50% sleva u každého třetího učitele z jedné školy nebo organizace.

Uhraďte fakturou či platebním příkazem (je nutné uvést jméno účastníka) na účet:
Komerční banka Olomouc,
č.ú. 19-1096330227/0100
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 99510441

Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

 

Ubytování & stravování

Bude zajištěno po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a v menze. 

 

Akreditace

Akce je akreditována, MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů, č. j. 17 209/2007-25. Platnost je stanovena do 15. 9. 2019. Akreditace bude prodloužena s platností od 1. června 2019.