logoUPaFTKlogo Teloolomouc web

Těloolomouc 2019

28.8.–30.8.2019

Na setkání tělovýchovných pedagogů představíme novinky ve školní i mimoškolní tělesné výchově od předškolního věku po seniory, děti zdravé i postižené.
Ukážeme a nabídneme nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. Obsáhneme oblast gymnastiky, atletiky, plavání, sportovních her, didaktik, pedagogiky a další.
Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy.

Plavání

Gymnastika

Atletika

Sportovní a pohybové hry

Kurzovní výuka

Integrace žáků se SP

Didaktika TV a sportu

Pedagogika TV a sportu

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 990 Kč (přihlášení do konce června), 1.190,- (přihlášení od července).
50% sleva u každého třetího učitele z jedné školy nebo organizace.

Uhraďte fakturou či platebním příkazem (je nutné uvést jméno účastníka) na účet:
Komerční banka Olomouc,
č.ú. 19-1096330227/0100
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 99510441

Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

 

Ubytování & stravování

Bude zajištěno po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a v menze. 

 

Akreditace

Akce je akreditována, MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů, č. j. 17 209/2007-25. Platnost je stanovena do 15. 9. 2019. Akreditace bude prodloužena s platností od 1. června 2019.

 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka

Přihlášení

Kontakt

Mgr. Jana Seidlová
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Hynaisova 9
Olomouc 771 11
tel.: +420 585 636 502 
email: jana.seidlova@upol.cz

© Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci