logoUPaFTKlogo Teloolomouc web

Těloolomouc 2019

28.8.–30.8.2019

Na setkání tělovýchovných pedagogů představíme novinky ve školní i mimoškolní tělesné výchově od předškolního věku po seniory, děti zdravé i postižené.
Ukážeme a nabídneme nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. Obsáhneme oblast gymnastiky, atletiky, plavání, sportovních her, didaktik, pedagogiky a další.
Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy.

Plavání

Gymnastika

Atletika

Sportovní a pohybové hry

Kurzovní výuka

Integrace žáků se SP

Didaktika TV a sportu

Pedagogika TV a sportu

O akci

Je to jeden ze základních stavebních kamenů pro systém dalšího vzdělávání učitelů a kariérní růst pedagogů.

Chceme vytvořit prostor pro spojení teorie a praxe, prostor pro skutečný a přínosný kontakt všech účastníků, tělovýchovných pedagogů a pracovníků institucí zaměřených na děti a mládež. Současnou snahou je pokus zdůraznit důležitost pohybu, zdraví, tělesné výchovy i sportu v životě člověka i společnosti.

Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy, sportu a pohybu, volného času (outdoorových aktivit), domů dětí a mládeže a středisek volného času, ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace... 

Setkávání vzniklo v roce 1995 v Olomouci z iniciativy pracovníků katedry učitelství tělesné výchovy. První Těloolomouce se zúčastnilo 200 zájemců. Akce byla úspěšná a líbila se natolik, že o dva roky později, tedy v roce 1997, se do Olomouce sjelo přes 500 lidí se zájmem o pohyb, sport a zdraví. Konání tohoto ročníku Těloolomouce bylo ohroženo povodněmi. Zničená sportovní hala i další sportoviště ale neodradily organizátory ani účastníky od uskutečnění druhého ročníku. 

Prozatím ročník Těloolomouc 2014 si můžete připomenout prostřednictvím tohoto článkufotogalerie na Facebooku pořádající Fakulty tělesné kultury (k prohlížení není nutné se registrovat a přihlašovat) nebo videa z dílny Lukáše Masnera tady.

Na základě zkušeností olomoucké akce vznikly další podniky podobného zaměření - Tělopraha, Tělobartošovice, Tělokopřivnice, Těložďár,… Přesto zůstává Těloolomouc svým rozsahem, obsahem i zájmem pro tělovýchovnou veřejnost nejatraktivnější.

Akce je akreditována: MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů, č. j. 17 209/2007-25. Platnost je stanovena do 15. 9. 2019.

Akce se koná za finanční podpory Statutárního města Olomouce. 

 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 990 Kč (přihlášení do konce června), 1.190,- (přihlášení od července).
50% sleva u každého třetího učitele z jedné školy nebo organizace.
Uhraďte složenkou či platebním příkazem (je nutné uvést jméno účastníka) na účet vedený u Komerční banky Olomouc:
č.ú. 19-1096330227/0100
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 99510441
Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

 

Místo konání

>> mapa míst konání <<

Přednášky, workshopy a semináře Těloolomouce 2019 se uskuteční zejména v Aplikačním centru BALUO, ve střední Evropě jediném vědecko-technickém parku, který je zaměřený na podporu pohybové aktivity a prevenci onemocnění moderní doby. Centrum, slavnostně otevřené 11. 11. 2016, se nachází v areálu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v olomoucké městské části Neředín. 

Více o AC BALUO zde

Celá akce bude zahájena v aule fakulty v budově NA. Dalšími místy konání jsou tělocvična FTK UP Hynaisova, Obchodní akademie, SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga.  

 

Informační centrum akce

Připravujeme.

 

Ubytování & stravování

Bude zajištěno po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a v menze v areálu fakulty v Neředíně.
Ubytování je možné v 1 lůžkovém pokoji 360 Kč/noc, 2-3 lůžkovém pokoji 290 Kč/noc.
Stravování 300 kč/den (snídaně 70 Kč - oběd 120 Kč - večeře 110 Kč).
 

Strava

Připravujeme.

 

Materiály pro účastníky

Účastník předem obdrží podrobný rozvrh praktických či teoretických lekcí a sám si zvolí, které aktivně absolvuje. Večerní program nabízí diskuse u kulatých stolů na aktuální témata, posezení s přáteli i příjemnou zábavu. V průběhu setkání lze zakoupit sportovní vybavení, pomůcky, knihy a další materiály, související s tělesnou výchovou, zdravím a pohybem. Setkání vzniklo z iniciativy uspokojit potřeby aktivních lidí, kterým není lhostejný vývoj v oblasti tělovýchovy a zdraví na školách.

 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka

Přihlášení

Kontakt

Mgr. Jana Seidlová
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Hynaisova 9
Olomouc 771 11
tel.: +420 585 636 502 
email: jana.seidlova@upol.cz

© Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci